Πλυντήριο πιάτων χρήσιμες συμβουλές

 

Κάτω από τις εστίες μην τοποθετείτε το πλυντήριο πιάτων. Η ακτινοβολία που δημιουργείται από τις υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο πλυντήριο(ηχομόνωση, πλαστικοί σωλήνες κλπ.)

Τα πιάτα και τα ποτήρια που τοποθετούνται στο πλυντήριο πιάτων, δεν πρέπει να είναι εντελώς καθαρά η να τα έχετε πλύνει πριν, γιατί αν το απορρυπαντικό δεν βρει να καθαρίσει κάτι, φθείρει τα σκευή.

Χρησιμοποιείτε μονό το ειδικό αλάτι αναγέννησης για τον αποσκλήρυνση.(χωρίς προσμίξεις, προϊόν ζέσης)

Αν γεμίσετε κατά λάθος τη θήκη του αλατιού με απορρυπαντικό ο αποσκλήρυνσης καταστρέφεται.

Αν γεμίσετε κατά λάθος τη θήκη του στιλβωτικού με απορρυπαντικό αυτή καταστρέφεται.

Συνδέστε το πλυντήριο με παροχή ζεστού νερού για να έχετε οικονομία σε έξοδα και χρόνο έως 35%. Προσοχή όμως, η σύνδεση με το ζεστό νερό δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 60ºC. Σε διαφορετική περίπτωση τοποθετήστε ένα μείκτη στη βρύση.

Προγραμματίστε το πλυντήριο πιάτων στη σκληρότητα του νερού της περιοχής σας.(ενημερωθείτε για τη σκληρότητα από την Υπηρεσία Ύδρευσης)

Το στιλβωτικό τοποθετείτε στην θήκη του και η τροφοδοσία γίνεται αυτόματα(περίπου 3 α) σε κάθε πλύση. Η δουλεία του είναι να βοηθού στο στέγνωμα των σκευών.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αντί στιλβωτικό, κοινό ξίδι με περιεκτικότητα μέχρι 5% σε οξέα η 50% υγρό κιτρικό οξύ. Τα αποτελέσματα πάντως δεν θα είναι τόσο καλά.

ΒΙΟΔΙΑΣΠΑΣΙΜΟΤΗΤΑ. Καινοτομίες όπως οι υδροδιαλυτές συσκευασίες, είναι παράγοντες που επιτρέπουν να μειωθεί η επίδραση στο περιβάλλον, μια που απαιτούν μικρότερες ποσότητες χημικών, Λιγότερες συσκευασίες, λιγότερη ενεργεία για το πλύσιμο των ρούχων.

Χρησιμοποιήστε το ειδικό καθαριστικό πλυντηρίου πιάτων κάθε 3 μήνες.

Προτιμήστε συσκευές που το μεγαλύτερο μέρος τους αποτελείται από πιστοποιημένα ανακυκλώσιμα υλικά γιατί έτσι έχουμε: λιγότερη κατανάλωση πρώτων υλών, αρά μειωμένο όγκο απορριμμάτων, αρά οικονομία και οικολογία.

Φροντίζετε και συντηρείτε το πλυντήριο σας, σκεπτόμενοι ότι το περιεχόμενο του μπορεί να ξεπερνά σε άξια την ίδια τη συσκευή.