Για να μη μυρίζει το σπίτι γενικώς...

...από μαγειρέματα, νομίζω ότι καλύτερη λύση είναι η σωστή χρησιμοποίηση του αποροφητήρα της κουζίνας.Σπάνια διβάζουμε τις οδηγίες του κατασκευαστή.Αυτές,λοιπόν,κατά κανόνα λένε πως την ώρα που χρησιμοποιούμε αποροφητήρα πρέπει να είναι μία πόρτα κουζίνας ανοιχτή, αλλά όχι προς το εξωτερικό του σπιτιού ή παράθυρο,γιατί τότε ο εξωτερικός αέρας διώχνει τις μυρωδιές προς το εσωτερικό του σπιτιού. Αν ο αποροφητήρας συντηρείται σωστά (αλλαγή φίλτρου εγκαίρως κ.λπ.) συνήθως αποδίδει το σύστημα