Μεταλλικό άγκιστρο που βιδώνεται στην επιφάνεια του άκρου του δοκαριού πατώματος ή οροφής, και ενσωματώνεται από την άλλη πλευρά στον τοίχο στον οποίο στηρίζεται το δοκάρι, συνδέοντας τα δύο στοιχεία και ενισχύοντας την κατασκευή απέναντι σε πλευρικές τάσεις και σεισμικές δονήσεις.
Το μήκος του όγκου ενός φράγματος που εισχωρεί στο έδαφος μέχρι ένα συγκεκριμένο βάθος εξασφαλίζοντας τη σταθερότητά του
Στη Λαγκρανζιανή μηχανική, αγνοήσιμη ή κυκλική ονομάζεται μία γενικευμένη συντεταγμένη όταν δεν εμφανίζεται στη Λαγκρανζιανή Συνάρτηση, που περιγράφει το σύστημα. Η αντίστοιχη συνιστώσα της γενικευμένης ορμής του συστήματος παραμένει σταθερή, αποτελεί δηλαδή ένα ολοκλήρωμα της κίνησης.

Σε στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος, όταν το τελείωμα που δίδεται στο σκυρόδεμα κατά την επεξεργασία του μετά από το αρχικό πήξιμο το οποίο δημιουργεί μια άγρια επιφάνεια που δεν είναι απολύτως λεία.

Το σύνολο των μηχανικών μέσων παραγωγής, που περιλαμβάνει εξειδικευμένες μηχανές εργασίας (θεριζοαλωνιστικές, τρακτέρ, αρδευτικές κ.λ.π.), μηχανοποιημένα μεταφορικά μέσα, μηχανολογικό εξοπλισμό κ.λ.π. για την αύξηση της αποδοτικότητας της αγροτικής οικονομίας
Μηχανική κατασκευή που λειτουργεί με αυτόματο έλεγχο για την εκτέλεση εξειδικευμένων αγροτικών εργασιών.
Πρόκειται για ένα στενό δρόμο που διασχίζει περιφραγμένες ιδιοκτησίες. Ο ίδιος όρος χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει και μία στενή λωρίδα ενός αυτοκινητόδρομου ή μία λωρίδα κυκλοφορίας που έχει δοθεί αποκλειστικά στα λεωφορεία σε μία κεντρική αστική οδική αρτηρία.
Σύστημα από διάτρητους σωλήνες με επικαλύψει πορώδους υλικού για την αποστράγγιση του υπεδάφους.Αγροτικόσ
Κίνηση ηλεκτρικών φορτίων με συνέπεια τη δημιουργία ρεύματος μέσα σε έναν αγωγό, π.χ. σε ένα μεταλλικό αγωγό λόγω κίνησης ηλεκτρονίων ή σε ηλεκτρολυτικό διάλυμα λόγω κίνησης ιόντων.
Σε ηλεκτρικό κύκλωμα, μέγεθος που εκφράζει το μέτρο της ευκολίας ανάπτυξης ρεύματος διαρροής στη μόνωση του κυκλώματος και είναι ίσο προς το αντίστροφο της αντίστασής της.
Για κύκλωμα με ωμικές αντιστάσεις, ισούται με το αντίστροφο της συνολικής αντίστασής του, ενώ όταν το κύκλωμα έχει επαγωγική ή και χωρητική αντίσταση ισούται με το πραγματικό μέρος του αντίστροφου της εμπέδησής του. Μετρά την ικανότητα ενός κυκλώματος να άγει ρεύμα.
Αγωγιμότητα ενός θαλάμου εκκένωσης αίγλης για τάσεις μικρότερες από την τάση δημιουργίας εκκένωσης. Οφείλεται στα ιόντα που δημιουργούνται στο αέριο από ακτινοβολίες της ατμόσφαιρας.
Η αγωγιμότητα που εμφανίζει ένας ημιαγωγός που οφείλεται σε περίσσια ηλεκτρονίων συγκριτικά με την συγκέντρωση των οπών.
Αγωγός ηλεκτρικού ρεύματος φτιαγμένος από αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου. Λόγω της μικρότερης πυκνότητας του αλουμινίου σε σχέση με το χαλκό, οι αγωγοί αλουμινίου χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές που χρειάζονται αγωγοί μικρού βάρους και υψηλής αγωγιμότητας, όπως σε γραμμές μεταφοράς εναλλασσόμενου ρεύματος υψηλής συχνότητας όπου, λόγω του επιδερμικού φαινομένου, το ρεύμα ρέει κυρίως στην επιφάνεια του αγωγού.
Είναι ένας σωλήνας κατασκευασμένος από οπλισμένο σκυρόδεμα, διαφόρων και σχετικά μεγάλων διατομών, ο οποίος μεταφέρει κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, συνήθως τα όμβρια ύδατα ή τα λύματα. Τέτοιου είδους αγωγοί είναι κυρίως οι κεντρικοί συλλεκτήριοι αγωγοί των ανάλογων δικτύων ομβρίων ή λυμάτων μίας αστικής περιοχής.
Για να αποφευχθεί η άσκηση υδροστατικής πίεσης σε έναν τοίχο αντιστήριξης, δημιουργείται ένα άνοιγμα, όπου τοποθετείται μέσα του ένας σωλήνας, ώστε μέσω αυτού να διαφεύγει το νερό.
Απλός αγωγός απορροής ομβρίων που κατασκευάζεται από πέτρες μεγάλης διαμέτρου οι οποίες καλύπτονται με έδαφος. Συλλέγει τα επιφανειακά νερά και καταλήγει σε ένα φυσικό αποδέκτη.
Οιασδήποτε μορφής σώμα που άγει το ηλεκτρικό ρεύμα. Οι πιο συνηθισμένοι αγωγοί είναι τα καλώδια με κυλινδρικό σχήμα.
Σωλήνες πλαστικό η μεταλλικό γαλβανισμένοι εντός των οποίων τοποθετούνται τα καλώδια ενός εσωτερικού δικτύου ηλεκτροδότησης.
Έτσι μπορεί να χαρακτηρισθεί σε μία οικοδομή κάθε σωλήνας ο οποίος μεταφέρει τα υγρά απόβλητα των χώρων υγιεινής από το κτίριο στο δίκτυο αποχέτευσης ή στον οχετό.
Μεταλλικός ηλεκτρικός αγωγός ο οποίος έχει τη μορφή λεπτής ταινίας. Χρησιμοποιείται συχνά σε ταινιωτά καλώδια.
Είναι κάθε σωλήνας, ανοιχτής διατομής, ο οποίος χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του νερού σε ελεύθερη ροή από ένα δεδομένο επίπεδο σε ένα χαμηλότερο επίπεδο, με μόνη εφαρμοσμένη δύναμη αυτή της βαρύτητας.
Αγωγός που κατευθύνει την ποσότητα νερού που προέρχεται από μια υπερχείλιση σε ένα φυσικό αποδέκτη.
Πρόκειται για τη δίοδο από όπου διέρχεται το νερό μίας πλημμύρας για να διαφύγει με ασφάλεια στα κατάντι του φράγματος.
Εξουσιοδότηση που δίνεται από την Πολεοδομία και την τοπική αρχή για την ανοικοδόμηση κτιρίου. Δίνεται μετά από την καταβολή αίτησης από τον αρχιτέκτονα ή τον πολιτικό μηχανικό.
Διεργασία για την παραγωγή προϊόντων από πλαστικό ή άλλο κατάλληλο υλικό που διαμορφώνεται στο επιθυμητό σχήμα διερχόμενο από το καλούπι ενός εξωθητήρα χωρίς τη συμμετοχή θερμότητας.
Η επεξεργασία ενός υλικού σε συνθήκες θερμικής απομόνωσης.
Μηχανή με θερμομονωτικά τοιχώματα ώστε να εξασφαλίζεται η εκτέλεση διεργασιών σε περιβάλλον θερμικής μόνωσης.
1. Αστική οδός που στη μία άκρη της δεν έχει σύνδεση με το οδικό δίκτυο και χρησιμεύει μόνο για την πρόσβαση των κατοίκων στη συγκεκριμένη περιοχή. 2. Στις ΗΠΑ, ιδιωτική οδός.
Μηχανική ιδιότητα ενός σώματος να αντιστέκεται σε μεταβολές στην κίνηση που έχει λόγω του όγκου και της μάζας του.
Mίγμα αδρανών με υψηλό ειδικό βάρος που επιτυγχάνεται με σωστές αναλογίες κοκκομετρικής διαβάθμισης για την παραγωγή σκυροδέματος υψηλής αντοχής.
Μεταλλικά στοιχεία συστήματος κλιματισμού κτιρίων μέσα στα οποία κυκλοφορεί ο αέρας από τις κλιματιστικές μονάδες προς τους κλιματιζόμενους χώρους και αντίστροφα. Κατασκευάζονται από γαλβανισμένες λαμαρίνες και σε διαστάσεις που καθορίζει η μελέτη κλιματισμού.
Αγωγός για τον εξαερισμό ορυχείων ή οιωνδήποτε άλλων κλειστών χώρων. Συνήθως οι αεραγωγοί αυτοί είναι κατακόρυφοι.
Πρόκειται για αγωγό ή σωλήνα μέσα από τον οποίο περνά ρεύμα αέρα, κινούμενο προς ή από κάποιο κλειστό χώρο.
Σύστημα συρμού μικρών βαγονιών για μεταφορά υλικών σε υπόγειες στοές ορυχείων, όπου λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων αερίων οι κινητήρες της μηχανής έλξης δεν είναι ηλεκτροκίνητοι αλλά τροφοδοτούνται με πεπιεσμένο αέρα.
Σε ένα σύστημα κεντρικού κλιματισμού ο αέρας που επιστρέφει στην κεντρική μονάδα μέσω ενός συστήματος αεραγωγών αφού έχει κλιματίσει τους χώρους του κτιρίου.
Χώρος γύρω από τη βάση μιας κατασκευής, όπου η παρουσία αέρα λειτουργεί ως μονωτική της υγρασίας.

 

Αέρια Θερμοκηπίου: είναι μια σειρά από αέρια όπως το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), μεθάνιο (CH4) και οξείδια του αζώτου (ΝΟx) που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση της ατμόσφαιρας.

Το τμήμα των διατάξεων των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων που λειτουργούν στο εναέριο περιβάλλον.
Αναφέρεται γενικά σε κινούμενο ρεύμα αέρα.
Συσκευή διαφόρων τύπων που χρησιμοποιείται για την θερμική επεξεργασία στερεών ή υγρών καυσίμων για την παραγωγή τεχνητών καύσιμων αερίων (ανθρακαερίων) κατά τη διεργασία της αεριοποίησης. Έχει μορφή καμίνου με εσωτερικά τοιχώματα επενδεδυμένα με πυρίμαχο υλικό και φέρει στο ένα άκρο μηχανισμό τροφοδοσίας του καυσίμου και στο άλλο φυσητήρα για την εμφύσηση του οξειδωτικού μέσου. Η διεργασία αεριοποίησης κατά τη λειτουργία της γίνεται κατά ζώνες.
Μηχανική διάταξη ποικίλων τύπων (φυγοκεντρική, βαρύτητας κ.λ.π.) που στηρίζεται στην επιβράδυνση ρεύματος αέρα για τον αποχωρισμό διαφόρων σωματιδίων, ρύπων, συμπυκνωμάτων υδρατμών κ.λ.π.
Σύστημα θέρμανσης κατά το οποίο ως καύσιμο χρησιμοποιείται αέριο (π.χ. μίγμα αερίου και αέρα) που εκπέμπει θερμότηταν καιγόμενο στον καυστήρα κατάλληλα διαμορφωμένων θερμαντικών συσκευών (π.χ. με ακτινοβολία υπερύθρων).
Κυψελωτό μπετόν διαφόρων τύπων που παράγεται κατά την προσθήκη αερίου παραγωγικού υλικού (π.χ. σκόνη αλουμινίου) σε μίγμα από συνδετικό υλικό, πυριτικά συστατικά και νερό. Η πορώδης δομή οφείλεται στο υδρογόνο που παράγεται κατά τη χημική αντίδραση ανάμεσα στο υδροξείδιο του ασβεστίου και στο αεριοπαραγωγό υλικό. Χρησιμοποιείται κυρίως ως θερμομονωτικό υλικό.
Διάταξη, είτε άμεσης είτε έμμεσης λειτουργίας, που περιλαμβάνει ρυθμιστική βαλβίδα και τα στοιχεία ελέγχου και φόρτισης για τη διατήρηση σε σταθερό επίπεδο της πίεσης αερίου σε ένα σύστημα μέσω της μεταβολής της ποσότητας του διερχόμενου αερίου.
Συσκευή άμεσης ή έμμεσης λειτουργίας που περιλαμβάνει στραγγαλιστική βαλβίδα για την αυτόματη αντιστάθμιση των μεταβολών της πίεσης και τη διατήρηση της σε ορισμένο επίπεδο σ΄ ένα αεριαγωγό.
Διάταξη δύο ή περισσοτέρων αέριων στοιχείων συνδεδεμένων μεταξύ τους για την αποθήκευση ενέργειας.
Θερμικός κινητήρας για την μετατροπή σε μηχανική ενέργεια στον άξονα του της ενέργειας συμπιεσμένου και θερμού αερίου. Αποτελείται από μία ή πολλαπλές βαθμίδες που περιλαμβάνουν το στάτορα και το ρότορα και κατατάσσονται σε διάφορους τύπους ανάλογα με τη διεύθυνση ροής των αερίων (αξονικής, ακτινωτής, διαγωνίας κ.λ.π. ροής), τον τρόπο παροχής του αερίου στο ρότορα (π.χ. μερικής τροφοδότησης) και τον τρόπο χρησιμοποίησης της διαφοράς θερμότητας (δράσης, αντίδρασης).

Αεριοστρόβιλος: είναι η μηχανή στην οποία διοχετεύεται αέριο υπό πίεση ή καυσαέριο. Η ενέργεια του αερίου που εκτονώνεται μετατρέπεται σε μηχανική ενέργεια και στη συνέχεια σε ηλεκτρική μέσω γεννήτριας.

Συνηθισμένο πλέον είδος αεροπλάνου, πολιτικής αλλά και στρατιωτικής χρήσης, το οποίο έχει κινητήρες οι οποίοι εκτοξεύουν αέρια με πολύ μεγάλη πίεση ώστε να εξασφαλίσουν στο αεροσκάφος την απαιτούμενη ώθηση.
Total 3816 Glossary Terms << << Βλέπετε τη σελίδα 2 απο τις 77 >>
Select Number Of Terms To Display Per Page 

Copyright Maintained & Hosted by WEBMAN Internet Services