Γνωσιακή Βάση - houseservice.gr 


Subcategories
Articles
Η κατεδάφιση τμημάτων παραδοσιακής οικοδομής επιτρέπεται κατά κανόνα μόνο όταν αυτά αποτελούν καθαρά νεώτερες ή μεταγενέστερες αταίριαστες προσθήκες ή/και που αναιρούν τις βασικές χωρικές σχέσεις, ή πρόκειται για ετοιμόρροπα βοηθητικά προσκτίσματα.
Total 1 Articles

Copyright Maintained & Hosted by WEBMAN Internet Services