Γνωσιακή Βάση - houseservice.gr 


Subcategories
Articles

Λέβητες λέγονται οι συσκευές  οι οποίες με τη βοήθεια κάποιου καυσίμου υγρού αερίου ή στερεού, θερμαίνουν ή ατμοποιούν το νερό ή θερμαίνουν τον αέρα.Ανάλογα τη κατασκευή τους διακρίνονται σε  χυτοσιδήρους λεβητες, σε χαλύβδινους λέβητες και σε χάλκινουν λέβητες.Ανάλογα τη θερμική τους ισχύος διακρίνονται σε  μεσαίους μεγάλους κανονινούς και μικρούς λέβητες.

Total 1 Articles

Copyright Maintained & Hosted by WEBMAN Internet Services